ชื่อ - นามสกุล :นายอัมพร ครองกลาง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :366 หมู่ 15 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา